FDK.cz


Účtování pohledávek

  1. účtování pohledávek

Charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich dělení

Dělení 3. účtové skupiny

  1. a) pohledávky z obchodních vztahů
  1. c) zúčtování se zaměstnanci – sk. 33
  1. e) zúčtování s finančními orgány
  1. f) pohledávky ve vztahu ke společníkům
  1. g) ostatní pohledávky a závazky

U této otázky pracujte hodně s účtovou osnovou – z každé skupiny vyberte pohledávkový účet, který znáte a řeknete nám, jak a kdy na tento účet účtujeme. Vybírejte opravdu jen ty účty, které dobře znáte, abyste si nenaběhli J