FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účetnictví

Maturitní otázky z účetnictví
 1. Účetnictví: význam, pojmy a vysvětlení
 2. Účetní záznamy
 3. Dlouhodobý finanční majetek
 4. Mzdy, sociální a zdravotní pojištění a daně
 5. Vedení účetnictví plátce DPH
 6. Účtování daní
 7. Fyzická osoba, vedení daňové evidence vs. vedení účetnictví
 8. Rozvaha
 9. Účetnictví akciové společnosti
 10. Zásoby vlastní výroby
 11. Účtování nákladů
 12. Účtování pohledávek
 13. Účtování výnosů
 14. Účetnictví společnosti s ručením omezeným
 15. Majetek a závazky v zahraniční měně
 16. Účetní uzávěrka, uzávěrkové operace
 17. Účtování materiálu a zboží
 18. Krátkodobé cenné papíry
 19. Inventarizace majetku a závazků
 20. Účtování závazků
 21. Evidence a účtování peněžních prostředků
 22. Účtová třída č.4
 23. Účtování dlouhodobého nehmotného majetku
 24. Účtování dlouhodobého hmotného majetku
 25. Předmět účetnictví, význam účetnictví
 26. Právní úprava účetnictví podnikatelů

Účty

343 504 411 221 012 419 013