FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účet 504 - Prodané zboží

Nákladový účet 504 slouží k účtování zásob zboží. V praxi se zboží účtuje na účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách a při výdeji ze skladu se přeúčtuje na 504.

Účet 504 je nákladový a patří do Výkazu zisku a ztrát a to na stranu MD.

410/2009 Sb. Vyhláška k provedení zákona o účetnictví hovoří o účtu 504 v Hlavě III. (§ 33 - § 42): Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty: § 33: Náklady z činnosti b) „A.I.4. Prodané zboží“ (účet 504) obsahuje náklady na prodané zboží, včetně nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků,

Účet 504 nejčastější účtování
No. Účetni doklad MD D
1. ID příjem nedodaného zboží 504 139
2. ID výdej prodaného zboží ze skladu 504 132
Běžné účtování na účty: 132, 321, 389

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148