FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účet 411 - Základní kapitál

Účet 411 slouží k záznamu o výši základního kapitálu, který vzniká při založení společnosti. Účet může být v průběhu fungování účetní jednotky zvýšen nebo snížen. Změna základního kapitálu probíhá až po zápisu do obchodního rejstříku a to přes účet 419.

Účet 419 nejčastější účtování
No. Účetni doklad MD D
1. ID zvýšení základního kápitálu 431 419
2. ID převod základního kapitálu po zápisu 419 411

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148