FDK.cz

Texty mohou být zastaralé a neúplné. Doporučuji složku s aktuálními materiály na třídním disku nebo materiál přímo od učitelky.


Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje mohou být získané od jiných osob nebo vytvořené vlastní prací. Pokud jsou vytvořené vlastní činností tak výsledek můžeme považovat za nehmotný výsledek výzkumu a vývoje jen v případě, že jejich primární účel je obchodování. Například obchodní strategie pro další předání za finanční úplatu, odborná studie či výzkum trhu, vše pro účely zisku.

Účet 012 je aktivní a patří do rozvahy.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/web/virtuals/6870/virtual/www/domains/fdk.cz/amp.php on line 148