FDK.cz


Hospodářská politika státu

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality. Není neměnná = reaguje na vývoj našeho i světového hospodářství.

Druhy hospodářské politiky

Expanzivní
sklon státu k utrácení – pokud stát chce podpořit růst ekonomiky a rozvoj podnikání
nástroje – nižší daně, nižší úroky z úvěrů, podpora exportu
Restriktivní
pokud stát chce bránit zvyšování rozpočtových deficitů, brzdit inflaci a přehřátí ekonomiky
nástroje – vyšší daně, vyšší úroky, mzdová a cenová regulace
Systémová
zaměřena na výstavbu legislativního rámce pro fungování ekonomiky, společnost má za úkol zabezpečit v ekonomické oblasti ochranu soukromého vlastnictví, smluv, volný přístup na trhy apod.
Regulativní
vyplývá z nedokonalostí trhů, mezi důvody pro regulaci patří zejména přirozené veřejné potřeby (obrana), ochrana životního prostředí, zdravotnictví, odpovědnost státu za rozdělování a přerozdělování
negativní vedlejší dopady regulačních opatření – omezení svobody volby, nepotřebné výdaje, konzervování nevyhovující odvětvové struktury apod.

NOSITELEM HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY, tedy subjektem, který formuluje hospodářskou politiku je stát. Skládá se z řady institucí, které se navzájem ovlivňují a sledují. Někdy mají i odlišné cíle.

Patří sem zákonodárné orgány